การประชุมวิชาการการเกษตรครั้งที่ 19

การประชุมวิชาการการเกษตรครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานห้องประชุมย่อยการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561