กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ออกรายการวิทยุ สราญรมย์ เรื่องการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศภูฎาน

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ออกรายการวิทยุ สราญรมย์ เรื่องการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศภูฎาน โดยมี รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒกูล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมรายการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561